• Biography
  Documentary
  Musical
 • Director: Kostis Zouliatis
 • Writer: Kostis Zouliatis
Synopsis
Starring
More Like
 • Biography
  Documentary
  Musical
 • Director: Kostis Zouliatis
 • Writer: Kostis Zouliatis

 • Theodoros Antoniou
  Jani Christou
  Stella Gadedi
  Doris Huber
  Rupert Huber
  Karolos Koun
  Miltos Logiadis
  Nikos Mamangakis
  Spyros Sakkas
  Grigoris Semitecolo
  Nelli Semitecolo

Watch Anaparastasis: Life & Work of Jani Christou (1926-1970)
 • (2012)

 • Biography
  Documentary
  Musical
 • Director: Kostis Zouliatis
 • Writer: Kostis Zouliatis
 • HD 4K

Starring
 • Theodoros Antoniou
  Jani Christou
  Stella Gadedi
  Doris Huber
  Rupert Huber
  Karolos Koun
  Miltos Logiadis
  Nikos Mamangakis
  Spyros Sakkas
  Grigoris Semitecolo
  Nelli Semitecolo