• Comedy
  Drama
 • Director: Kim Chun
 • Writer: Jin Ba, Kim Chun
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Drama
 • Director: Kim Chun
 • Writer: Jin Ba, Kim Chun

 • Cho Fan Ng
  Wood Yau Cheung
  Hung Sin Nui
  Siuyi Yung
  Hoi Heung
  Man Lai
  Yuet Ching Lee
  Peng Fei Li
  Zhuozhuo Li
  Jiasheng Lin
  Mung Ling
  Hong Nan
  Shih Kien
  Kim Ting Tong
  Chor San Wong

Watch Qiu
 • (1954)

 • Comedy
  Drama
 • Director: Kim Chun
 • Writer: Jin Ba, Kim Chun
 • HD 4K

Starring
 • Cho Fan Ng
  Wood Yau Cheung
  Hung Sin Nui
  Siuyi Yung
  Hoi Heung
  Man Lai
  Yuet Ching Lee
  Peng Fei Li
  Zhuozhuo Li
  Jiasheng Lin
  Mung Ling
  Hong Nan
  Shih Kien
  Kim Ting Tong
  Chor San Wong