• Science Fiction
  Thriller
 • Director: Egor Baranov
 • Writer: Ilya Kulikov
Synopsis
Starring
More Like
The Blackout is an upcoming Russian sci-fi action thriller film directed by Egor Baranov. It stars Pyotr Fyodorov. The film is scheduled to be released in the Russian Federation on September 12, 2019.
 • Science Fiction
  Thriller
 • Director: Egor Baranov
 • Writer: Ilya Kulikov

 • Elena Lyadova
  Pyotr Fyodorov
  Svetlana Ivanova
  Aleksey Chadov
  Konstantin Lavronenko
  Lukerya Ilyashenko
  Filipp Avdeyev
  Anastasiya Venkova
  Aleksandr Nedorezov
  Kseniya Kutepova
  Artyom Tkachenko
  Maksim Emelyanov
  Yuriy Borisov
  Elena Koreneva
  Georgiy Topolaga

Watch The Blackout
 • (2019)

 • Science Fiction
  Thriller
 • Director: Egor Baranov
 • Writer: Ilya Kulikov
 • HD 4K

Synopsis

The Blackout is an upcoming Russian sci-fi action thriller film directed by Egor Baranov. It stars Pyotr Fyodorov. The film is scheduled to be released in the Russian Federation on September 12, 2019.

Starring
 • Elena Lyadova
  Pyotr Fyodorov
  Svetlana Ivanova
  Aleksey Chadov
  Konstantin Lavronenko
  Lukerya Ilyashenko
  Filipp Avdeyev
  Anastasiya Venkova
  Aleksandr Nedorezov
  Kseniya Kutepova
  Artyom Tkachenko
  Maksim Emelyanov
  Yuriy Borisov
  Elena Koreneva
  Georgiy Topolaga