• Comedy
  Drama
 • Director: Yuko Hakota
 • Writer: Yuko Hakota
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Drama
 • Director: Yuko Hakota
 • Writer: Yuko Hakota

 • Kaho
  Eun Kyung Shim
  Denden
  Daisuke Kuroda
  Kaho Minami
  Yusuke Santamaria
  Kyusaku Shimada
  Daichi Watanabe

Watch Blue Hour
 • (2019)

 • Comedy
  Drama
 • Director: Yuko Hakota
 • Writer: Yuko Hakota
 • HD 4K

Starring
 • Kaho
  Eun Kyung Shim
  Denden
  Daisuke Kuroda
  Kaho Minami
  Yusuke Santamaria
  Kyusaku Shimada
  Daichi Watanabe