• Drama
  Romance
 • Director: Yasuo Furuhata
 • Writer: Kuniko Mukôda, Tsutomu Nakamura
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
  Romance
 • Director: Yasuo Furuhata
 • Writer: Kuniko Mukôda, Tsutomu Nakamura

 • Ken Takakura
  Eiji Bandô
  Sumiko Fuji
  Nobuko Miyamoto
  Claude Maki
  Norihei Miki
  Yasuko Tomita
  Mie Yamaguchi
  Kôichi Ueda
  Masako Yagi
  Shôzô Inagaki
  Katsuhiko Kobayashi
  Noboru Mitani
  Takuji Aoki
  Makoto Kakeda

Watch Buddies
 • (1989)

 • Drama
  Romance
 • Director: Yasuo Furuhata
 • Writer: Kuniko Mukôda, Tsutomu Nakamura
 • HD 4K

Starring
 • Ken Takakura
  Eiji Bandô
  Sumiko Fuji
  Nobuko Miyamoto
  Claude Maki
  Norihei Miki
  Yasuko Tomita
  Mie Yamaguchi
  Kôichi Ueda
  Masako Yagi
  Shôzô Inagaki
  Katsuhiko Kobayashi
  Noboru Mitani
  Takuji Aoki
  Makoto Kakeda