• Crime
  Romance
 • Director: Shôgorô Nishimura
 • Writer: Masayasu Daikuhara
Synopsis
Starring
More Like
 • Crime
  Romance
 • Director: Shôgorô Nishimura
 • Writer: Masayasu Daikuhara

 • Maki Carousel
  Yasuhiko Ishizu
  Aoi Nakajima
  Ikunosuke Koizumi
  Hiroshi Unayama
  Tatsuya Hamaguchi
  Hiroshi Ichimura
  Toshihiko Oda

Watch Karusarû maki: yoru wa shî o nurasu
 • (1974)

 • Crime
  Romance
 • Director: Shôgorô Nishimura
 • Writer: Masayasu Daikuhara
 • HD 4K

Starring
 • Maki Carousel
  Yasuhiko Ishizu
  Aoi Nakajima
  Ikunosuke Koizumi
  Hiroshi Unayama
  Tatsuya Hamaguchi
  Hiroshi Ichimura
  Toshihiko Oda