• Drama
  War
 • Director: Yuliya Solntseva
 • Writer: Aleksandr Dovzhenko, Sergey Bondarchuk
Synopsis
Starring
More Like
Chronicle of Flaming Years (Russian: Повесть пламенных лет, translit. Povest plamennykh let) is a 1961 Soviet drama film directed by Yuliya Solntseva. Solntseva won the award for Best Director at the 1961 Cannes Film Festival.
 • Drama
  War
 • Director: Yuliya Solntseva
 • Writer: Aleksandr Dovzhenko, Sergey Bondarchuk

 • Boris Andreyev
  Evgeniy Bondarenko
  Sergei Lukyanov
  Mikhail Majorov
  Vasiliy Merkurev
  Sergey Petrov
  Nikolay Vingranovskiy
  Nikolai Vinogradovsky
  Antonina Bogdanova
  Vera Kapustina
  Zinaida Kirienko
  Svetlana Zhgun
  Vladimir Seleznyov

Watch The Story of the Flaming Years
 • (1961)

 • Drama
  War
 • Director: Yuliya Solntseva
 • Writer: Aleksandr Dovzhenko, Sergey Bondarchuk
 • HD 4K

Synopsis

Chronicle of Flaming Years (Russian: Повесть пламенных лет, translit. Povest plamennykh let) is a 1961 Soviet drama film directed by Yuliya Solntseva. Solntseva won the award for Best Director at the 1961 Cannes Film Festival.

Starring
 • Boris Andreyev
  Evgeniy Bondarenko
  Sergei Lukyanov
  Mikhail Majorov
  Vasiliy Merkurev
  Sergey Petrov
  Nikolay Vingranovskiy
  Nikolai Vinogradovsky
  Antonina Bogdanova
  Vera Kapustina
  Zinaida Kirienko
  Svetlana Zhgun
  Vladimir Seleznyov