• Comedy
  Romance
 • Director: Anton Bormatov, Sergey Ivanyuk
 • Writer: Dmitriy Zverkov, Maksim Tukhanin, Ruslan Sorokin
Synopsis
Starring
More Like
Cinderella (Russian: Zолушка, translit. Zolushka) is a 2012 Russian romantic comedy film directed by Anton Bormatov. The picture is a modernized version of the Charles Perrault tale.
 • Comedy
  Romance
 • Director: Anton Bormatov, Sergey Ivanyuk
 • Writer: Dmitriy Zverkov, Maksim Tukhanin, Ruslan Sorokin

 • Kristina Asmus
  Nikita Efremov
  Artyom Tkachenko
  Elizaveta Boyarskaya
  Nonna Grishaeva
  Yuriy Stoyanov
  Sergey Burunov
  Anna Sherling
  Anna Arshava
  Anna Bagmet
  Aleksandr Bocharov
  Margarita Bychkova
  Aleksandr Korchagin
  Vsevolod Makarov
  Anna Masalskaya

Watch Z'olushka
 • (2012)

 • Comedy
  Romance
 • Director: Anton Bormatov, Sergey Ivanyuk
 • Writer: Dmitriy Zverkov, Maksim Tukhanin, Ruslan Sorokin
 • HD 4K

Synopsis

Cinderella (Russian: Zолушка, translit. Zolushka) is a 2012 Russian romantic comedy film directed by Anton Bormatov. The picture is a modernized version of the Charles Perrault tale.

Starring
 • Kristina Asmus
  Nikita Efremov
  Artyom Tkachenko
  Elizaveta Boyarskaya
  Nonna Grishaeva
  Yuriy Stoyanov
  Sergey Burunov
  Anna Sherling
  Anna Arshava
  Anna Bagmet
  Aleksandr Bocharov
  Margarita Bychkova
  Aleksandr Korchagin
  Vsevolod Makarov
  Anna Masalskaya