• Fantasy
 • Rated: R
 • Director: Lucio Fulci, Sadao Nakajima
 • Writer: Sadao Nakajima, Yuko Nishizawa, Kageki Shimoda
Synopsis
Starring
More Like
Conquest is a 1983 fantasy horror film directed by Lucio Fulci.
 • Fantasy
 • Rated: R
 • Director: Lucio Fulci, Sadao Nakajima
 • Writer: Sadao Nakajima, Yuko Nishizawa, Kageki Shimoda

 • George Rivero
  Sabrina Siani
  Andrea Occhipinti
  Conrado San Martn
  Violeta Cela
  Jos Gras Palau
  Maria Scola
  Sabrina Sellers
  Conrado San Martin
  ToshirĂ´ Mifune
  Mariko Okada
  Bunta Sugawara
  Tomisaburo Wakayama
  Tatsuo Nadaka
  Koji Tsuruta

Watch Conquest
 • (1983)

 • Fantasy
 • Rated: R
 • Director: Lucio Fulci, Sadao Nakajima
 • Writer: Sadao Nakajima, Yuko Nishizawa, Kageki Shimoda
Other providers Hide

Synopsis

Conquest is a 1983 fantasy horror film directed by Lucio Fulci.

Starring
 • George Rivero
  Sabrina Siani
  Andrea Occhipinti
  Conrado San Martn
  Violeta Cela
  Jos Gras Palau
  Maria Scola
  Sabrina Sellers
  Conrado San Martin
  ToshirĂ´ Mifune
  Mariko Okada
  Bunta Sugawara
  Tomisaburo Wakayama
  Tatsuo Nadaka
  Koji Tsuruta