• Comedy
 • Rated: G
 • Director: Yu Baimei, Deng Chao, Chao Deng
 • Writer: Yu Baimei, Beibei Yu
Synopsis
Starring
More Like
Devil and Angel is a 2015 Chinese comedy film directed by Yu Baimei and Deng Chao and starring Deng Chao and Sun Li. It was released in China on December 24, 2015.
 • Comedy
 • Rated: G
 • Director: Yu Baimei, Deng Chao, Chao Deng
 • Writer: Yu Baimei, Beibei Yu

 • Betty Sun
  Liang Chao
  Michael Chan Wai Man
  Dai Lele
  Yeh Fang
  Yang Xinming
  Wang Yanhui
  Zhao Mazhu
  Max Luan
  Xu Kejia
  Deng Chao
  Li Sun
  Lele Dai
  Yanhui Wang
  Kejia Xu

Watch Devil and Angel
 • (2015)

 • Comedy
 • Rated: G
 • Director: Yu Baimei, Deng Chao, Chao Deng
 • Writer: Yu Baimei, Beibei Yu

Synopsis

Devil and Angel is a 2015 Chinese comedy film directed by Yu Baimei and Deng Chao and starring Deng Chao and Sun Li. It was released in China on December 24, 2015.

Starring
 • Betty Sun
  Liang Chao
  Michael Chan Wai Man
  Dai Lele
  Yeh Fang
  Yang Xinming
  Wang Yanhui
  Zhao Mazhu
  Max Luan
  Xu Kejia
  Deng Chao
  Li Sun
  Lele Dai
  Yanhui Wang
  Kejia Xu