• Comedy
  Fantasy
  History
 • Director: Aleksandr Borodyanskiy, Karen Shakhnazarov
 • Writer: Karen Shakhnazarov, Aleksandr Borodyanskiy
Synopsis
Starring
More Like
Dreams or is a 1993 Russian fantastical absurdist comedy directed by Karen Shakhnazarov and Alexander Borodyansky.
 • Comedy
  Fantasy
  History
 • Director: Aleksandr Borodyanskiy, Karen Shakhnazarov
 • Writer: Karen Shakhnazarov, Aleksandr Borodyanskiy

 • Amaliya Mordvinova
  Oleg Basilashvili
  Armen Dzhigarkhanyan
  Pyotr Merkuryev
  Valeriy Nosik
  Aleksey Zharkov
  Svetlana Andropova
  Yuriy Kutsenko
  Yuriy Sherstnyov
  Andrei Vertogradov
  Vyacheslav Vorobyov Likyorov
  Anatoli Kroll
  Leonid Petrenko
  Andrey Rostotskiy
  Arkadi Ides

Watch Sny
 • (1993)

 • Comedy
  Fantasy
  History
 • Director: Aleksandr Borodyanskiy, Karen Shakhnazarov
 • Writer: Karen Shakhnazarov, Aleksandr Borodyanskiy
 • HD 4K

Synopsis

Dreams or is a 1993 Russian fantastical absurdist comedy directed by Karen Shakhnazarov and Alexander Borodyansky.

Starring
 • Amaliya Mordvinova
  Oleg Basilashvili
  Armen Dzhigarkhanyan
  Pyotr Merkuryev
  Valeriy Nosik
  Aleksey Zharkov
  Svetlana Andropova
  Yuriy Kutsenko
  Yuriy Sherstnyov
  Andrei Vertogradov
  Vyacheslav Vorobyov Likyorov
  Anatoli Kroll
  Leonid Petrenko
  Andrey Rostotskiy
  Arkadi Ides