• Comedy
  Drama
 • Director: Mr. Hide
 • Writer: Kankurô Kudô
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Drama
 • Director: Mr. Hide
 • Writer: Kankurô Kudô

 • Tadanobu Asano
  Kazuki Kitamura
  Aimi Satsukawa
  Yusuke Santamaria
  Yoko Maki
  Yôko Minamino
  Takao Handa
  Hirotaro Honda
  Akio Iwahara
  Jero
  Kyusaku Shimada
  Jun Tsuchiuchi

Watch Dumbeast
 • (2009)

 • Comedy
  Drama
 • Director: Mr. Hide
 • Writer: Kankurô Kudô
 • HD 4K

Starring
 • Tadanobu Asano
  Kazuki Kitamura
  Aimi Satsukawa
  Yusuke Santamaria
  Yoko Maki
  Yôko Minamino
  Takao Handa
  Hirotaro Honda
  Akio Iwahara
  Jero
  Kyusaku Shimada
  Jun Tsuchiuchi