• Comedy
  Drama
  Romance
  War
 • Director: Vladimir Motyl
 • Writer: Vladimir Motyl, Bulat Okudzhava
Synopsis
Starring
More Like
Zhenya, Zhenechka and "Katyusha" is a 1967 Soviet comedy-drama war film directed by Vladimir Motyl.
 • Comedy
  Drama
  Romance
  War
 • Director: Vladimir Motyl
 • Writer: Vladimir Motyl, Bulat Okudzhava

 • Oleg Dal
  Galina Figlovskaya
  Georgiy Shtil
  Pavel Morozenko
  Mikhail Kokshenov
  Mark Bernes
  Vladimir Ilin
  Nikolai Godovikov
  Aleksandr Kavalerov
  Lyubov Malinovskaya
  Vladimir Fyodorov
  Adolf Ilin
  V. Schneider
  Galina Ignatova
  Nelli Ilina Gutsol

Watch Zhenya, Zhenechka i 'Katyusha'
 • (1967)

 • Comedy
  Drama
  Romance
  War
 • Director: Vladimir Motyl
 • Writer: Vladimir Motyl, Bulat Okudzhava
 • HD 4K

Synopsis

Zhenya, Zhenechka and "Katyusha" is a 1967 Soviet comedy-drama war film directed by Vladimir Motyl.

Starring
 • Oleg Dal
  Galina Figlovskaya
  Georgiy Shtil
  Pavel Morozenko
  Mikhail Kokshenov
  Mark Bernes
  Vladimir Ilin
  Nikolai Godovikov
  Aleksandr Kavalerov
  Lyubov Malinovskaya
  Vladimir Fyodorov
  Adolf Ilin
  V. Schneider
  Galina Ignatova
  Nelli Ilina Gutsol