• Drama
 • Rated:
 • Director: Eva Neymann, Ludmila Kulchitskaya, Ivan Rutkovskyi
 • Writer: Eva Neymann, Fridrikh Gorenshteyn
Synopsis
Starring
More Like
An 8-year-old boy continues on a journey to visit his grandfather after his mother dies on the trip.
 • Drama
 • Rated:
 • Director: Eva Neymann, Ludmila Kulchitskaya, Ivan Rutkovskyi
 • Writer: Eva Neymann, Fridrikh Gorenshteyn

 • Albert Filozov
  Katia Golubeva
  Vitalina Bibliv
  Dmitriy Kobetskoy
  Mariya Politseymako
  Mikhail Veksler
  Yekaterina Golubeva
  Nikolas Adamidis
  Valeriy Bassel
  Irina Kikhtyova
  Gennadiy Komarov
  Natalia Kvashina
  Vitaliy Linetskiy
  Valentina Lischuk
  Yuri Nevgamonny

Watch House with a Turret
 • (2012)

 • Drama
 • Rated:
 • Director: Eva Neymann, Ludmila Kulchitskaya, Ivan Rutkovskyi
 • Writer: Eva Neymann, Fridrikh Gorenshteyn

Synopsis

An 8-year-old boy continues on a journey to visit his grandfather after his mother dies on the trip.

Starring
 • Albert Filozov
  Katia Golubeva
  Vitalina Bibliv
  Dmitriy Kobetskoy
  Mariya Politseymako
  Mikhail Veksler
  Yekaterina Golubeva
  Nikolas Adamidis
  Valeriy Bassel
  Irina Kikhtyova
  Gennadiy Komarov
  Natalia Kvashina
  Vitaliy Linetskiy
  Valentina Lischuk
  Yuri Nevgamonny