• Drama
 • Director: Muktha V. Srinivasan
 • Writer: A.S. Prakasam
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
 • Director: Muktha V. Srinivasan
 • Writer: A.S. Prakasam

 • Sivaji Ganesan
  Srividhya
  Jaiganesh
  Thengai Srinivasan
  Manorama
  Aachi Manorama
  K. Kannan
  Y.G. Mahendran
  S.N. Parvathi

Watch Emayam
 • (1979)

 • Drama
 • Director: Muktha V. Srinivasan
 • Writer: A.S. Prakasam
 • HD 4K

Starring
 • Sivaji Ganesan
  Srividhya
  Jaiganesh
  Thengai Srinivasan
  Manorama
  Aachi Manorama
  K. Kannan
  Y.G. Mahendran
  S.N. Parvathi