• Adventure
  Martial Arts
 • Rated: R,16,13+
 • Director: Chiang Sheng
 • Writer: Chiang Sheng
Synopsis
Starring
More Like
A Northern China street well-known for its plush casinos, opium dens and danger is the setting for intense action.
 • Adventure
  Martial Arts
 • Rated: R,16,13+
 • Director: Chiang Sheng
 • Writer: Chiang Sheng

 • Yiu Tin Lung
  Wong Yen Piang
  Wan Hsi Chin
  Shao Chun Chang
  Chin Hai Chen
  Kwong Hu
  Blackie Shou Liang Ko
  Yun Lan
  Chiang Li
  Chin Ku Ma
  Tien Miao
  Ming Min
  Yueh Sun
  Chien Tsao
  Yung Sheng Wang

Watch Infernal Street
 • (1973)

 • Adventure
  Martial Arts
 • Rated: R,16,13+
 • Director: Chiang Sheng
 • Writer: Chiang Sheng

Synopsis

A Northern China street well-known for its plush casinos, opium dens and danger is the setting for intense action.

Starring
 • Yiu Tin Lung
  Wong Yen Piang
  Wan Hsi Chin
  Shao Chun Chang
  Chin Hai Chen
  Kwong Hu
  Blackie Shou Liang Ko
  Yun Lan
  Chiang Li
  Chin Ku Ma
  Tien Miao
  Ming Min
  Yueh Sun
  Chien Tsao
  Yung Sheng Wang