• Comedy
  Romance
 • Director: Hu Sang, Shan Lu
 • Writer: Eileen Chang
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Romance
 • Director: Hu Sang, Shan Lu
 • Writer: Eileen Chang

 • Chaoming Ciu
  Fe Han
  Fei Han
  Rianliu Jiang
  Tianliu Jiang
  Zhen Lin
  Shan Lu
  Yunzhu Shangguan
  Hui Shi
  Yi Sun
  Yi Wang
  Su Yi
  Wang Yi
  Fa Zhang
  Hu Sang

Watch Tai tai wan sui
 • (1947)

 • Comedy
  Romance
 • Director: Hu Sang, Shan Lu
 • Writer: Eileen Chang
 • HD 4K

Starring
 • Chaoming Ciu
  Fe Han
  Fei Han
  Rianliu Jiang
  Tianliu Jiang
  Zhen Lin
  Shan Lu
  Yunzhu Shangguan
  Hui Shi
  Yi Sun
  Yi Wang
  Su Yi
  Wang Yi
  Fa Zhang
  Hu Sang