• Drama
 • Director: Mikhail Kalik
 • Writer: Isai Kuznetsov, Avenir Zak
Synopsis
Starring
More Like
Lullaby is a 1959 Soviet drama film directed by Mikhail Kalik.
 • Drama
 • Director: Mikhail Kalik
 • Writer: Isai Kuznetsov, Avenir Zak

 • Nikolai Timofeyev
  Viktoriya Lepko
  Lida Pigurenko
  Ekaterina Savinova
  Ada Vojtsik
  Tatyana Guretskaya
  Yelena Izmailova
  Klavdiya Kozlenkova
  Lev Kruglyy
  Vera Kuznetsova
  Viktor Markin
  Klavdiya Polovikova
  Irina Radchenko
  Yevgeni Shutov
  Boris Sokolov

Watch Kolybelnaya
 • (1960)

 • Drama
 • Director: Mikhail Kalik
 • Writer: Isai Kuznetsov, Avenir Zak
 • HD 4K

Synopsis

Lullaby is a 1959 Soviet drama film directed by Mikhail Kalik.

Starring
 • Nikolai Timofeyev
  Viktoriya Lepko
  Lida Pigurenko
  Ekaterina Savinova
  Ada Vojtsik
  Tatyana Guretskaya
  Yelena Izmailova
  Klavdiya Kozlenkova
  Lev Kruglyy
  Vera Kuznetsova
  Viktor Markin
  Klavdiya Polovikova
  Irina Radchenko
  Yevgeni Shutov
  Boris Sokolov