• Action
  Action Adventure
  Adventure
  Drama
 • Director: Kazuo Ikehiro
 • Writer: Hajime Takaiwa
Synopsis
Starring
More Like
 • Action
  Action Adventure
  Adventure
  Drama
 • Director: Kazuo Ikehiro
 • Writer: Hajime Takaiwa

 • Raizô Ichikawa
  Manami Fuji
  Michiyo Ohkusu
  Yunosuke Ito
  Kenjirô Ishiyama
  Ryutaro Gomi
  Taketoshi Naitô
  Fujio Suga
  Shôbun Inoue
  Ryûzô Shimada
  Koichi Mizuhara
  Saburo Date
  Shôsaku Sugiyama
  Shintarô Nanjô
  Eigoro Onoe

Watch Shinsho: shinobi no mono
 • (1966)

 • Action
  Action Adventure
  Adventure
  Drama
 • Director: Kazuo Ikehiro
 • Writer: Hajime Takaiwa
 • HD 4K

Starring
 • Raizô Ichikawa
  Manami Fuji
  Michiyo Ohkusu
  Yunosuke Ito
  Kenjirô Ishiyama
  Ryutaro Gomi
  Taketoshi Naitô
  Fujio Suga
  Shôbun Inoue
  Ryûzô Shimada
  Koichi Mizuhara
  Saburo Date
  Shôsaku Sugiyama
  Shintarô Nanjô
  Eigoro Onoe