• Director: Katsuhiko Fujii
 • Writer: Keiji Kubota
Synopsis
Starring
More Like
 • Director: Katsuhiko Fujii
 • Writer: Keiji Kubota

 • Junko Miyashita
  Hirokazu Inoue
  Keiko Aikawa
  Kazuhiko Yakata
  Hidetoshi Kageyama
  Masako Minami
  Sanae Nishi
  Toshihiko Oda
  Kibaji Tankobo
  Hitomi Kozue

Watch Office Lady Diary: Poaching
 • (1973)

 • Director: Katsuhiko Fujii
 • Writer: Keiji Kubota
 • HD 4K

Starring
 • Junko Miyashita
  Hirokazu Inoue
  Keiko Aikawa
  Kazuhiko Yakata
  Hidetoshi Kageyama
  Masako Minami
  Sanae Nishi
  Toshihiko Oda
  Kibaji Tankobo
  Hitomi Kozue