• Adventure
  Fantasy
 • Rated:
 • Director: Aleksandr Ptushko
 • Writer: Konstantin Isayev, Konstantin Isaev, Nikolai Rimsky Korsakov
Synopsis
Starring
More Like
Sadko (Russian: Садко) is a 1952 Russian fantasy film directed by Aleksandr Ptushko. The film is based on an opera by Nikolai Rimsky-Korsakov, which was based on a Russian bylina (epic tale) with the same name, and scored with Rimsky-Korsakov's music from the opera.
 • Adventure
  Fantasy
 • Rated:
 • Director: Aleksandr Ptushko
 • Writer: Konstantin Isayev, Konstantin Isaev, Nikolai Rimsky Korsakov

 • Sergey Stolyarov
  Alla Larionova
  Mikhail Troyanovsky
  Yuriy Leonidov
  Ivan Pereverzev
  Nikolai Kryuchkov
  Stepan Kayukov
  Y. Myshkova
  M. Astangov
  Sergei Stolyarov
  Ninel Myshkova
  Nikolay Kryuchkov
  Yuri Leonidov
  Mikhail Astangov
  Lidiya Vertinskaya

Watch Sadko
 • (1953)

 • Adventure
  Fantasy
 • Rated:
 • Director: Aleksandr Ptushko
 • Writer: Konstantin Isayev, Konstantin Isaev, Nikolai Rimsky Korsakov

Synopsis

Sadko (Russian: Садко) is a 1952 Russian fantasy film directed by Aleksandr Ptushko. The film is based on an opera by Nikolai Rimsky-Korsakov, which was based on a Russian bylina (epic tale) with the same name, and scored with Rimsky-Korsakov's music from the opera.

Starring
 • Sergey Stolyarov
  Alla Larionova
  Mikhail Troyanovsky
  Yuriy Leonidov
  Ivan Pereverzev
  Nikolai Kryuchkov
  Stepan Kayukov
  Y. Myshkova
  M. Astangov
  Sergei Stolyarov
  Ninel Myshkova
  Nikolay Kryuchkov
  Yuri Leonidov
  Mikhail Astangov
  Lidiya Vertinskaya