• Animation
  Comedy
 • Director: Noriko Takao
 • Writer: Hikaru Nakamura, Rika Nezu
Synopsis
Starring
More Like
 • Animation
  Comedy
 • Director: Noriko Takao
 • Writer: Hikaru Nakamura, Rika Nezu

 • Mirai Moriyama
  Gen Hoshino
  Aiko Hibi
  Fumihiko Tachiki
  Motoko Kumai
  Reiko Suzuki
  Bin Shimada
  Eiji Takemoto
  Kimiko Saito
  Kumiko Nishihara
  Masaharu Satô
  Mie Sonozaki
  Ryoko Kinomiya
  Nao Nagasawa
  Kanehira Yamamoto

Watch Saint Young Men
 • (2012)

 • Animation
  Comedy
 • Director: Noriko Takao
 • Writer: Hikaru Nakamura, Rika Nezu
 • HD 4K

Starring
 • Mirai Moriyama
  Gen Hoshino
  Aiko Hibi
  Fumihiko Tachiki
  Motoko Kumai
  Reiko Suzuki
  Bin Shimada
  Eiji Takemoto
  Kimiko Saito
  Kumiko Nishihara
  Masaharu Satô
  Mie Sonozaki
  Ryoko Kinomiya
  Nao Nagasawa
  Kanehira Yamamoto