• Action
  Adventure
 • Rated: 12,K12,PG
 • Director: Akira Kurosawa
 • Writer: Ryz Kikushima, Akira Kurosawa, Hideo Oguni
Synopsis
Starring
More Like
Sanjuro is a 1962 black-and-white Japanese jidaigeki film directed by Akira Kurosawa and starring Toshiro Mifune. It is a sequel to Kurosawa's 1961 Yojimbo.
 • Action
  Adventure
 • Rated: 12,K12,PG
 • Director: Akira Kurosawa
 • Writer: Ryz Kikushima, Akira Kurosawa, Hideo Oguni

 • Tatsuya Nakadai
  Takashi Shimura
  Reiko Dan
  Masao Shimizu
  Yunosuke Ito
  Takako Irie
  Kamatari Fujiwara
  Keiju Kobayashi
  ToshirĂ´ Mifune
  Yz Kayama
  Akira Kubo
  Hiroshi Tachikawa
  Yoshio Tsuchiya
  Kunie Tanaka
  Tatsuyoshi Ehara

Watch Sanjuro
 • (1962)

 • Action
  Adventure
 • Rated: 12,K12,PG
 • Director: Akira Kurosawa
 • Writer: Ryz Kikushima, Akira Kurosawa, Hideo Oguni

Synopsis

Sanjuro is a 1962 black-and-white Japanese jidaigeki film directed by Akira Kurosawa and starring Toshiro Mifune. It is a sequel to Kurosawa's 1961 Yojimbo.

Starring
 • Tatsuya Nakadai
  Takashi Shimura
  Reiko Dan
  Masao Shimizu
  Yunosuke Ito
  Takako Irie
  Kamatari Fujiwara
  Keiju Kobayashi
  ToshirĂ´ Mifune
  Yz Kayama
  Akira Kubo
  Hiroshi Tachikawa
  Yoshio Tsuchiya
  Kunie Tanaka
  Tatsuyoshi Ehara