• Comedy
  Drama
 • Director: Mototsugu Watanabe
 • Writer: Haruka Namiji
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Drama
 • Director: Mototsugu Watanabe
 • Writer: Haruka Namiji

 • Terumi Minami
  Kyôko Kazama
  Shûetsu Tôkaichi
  Motoshi Imano
  Yukijiro Hotaru
  Yumika Hayashi
  Ken'ichi Tajima

Watch The Silence of the Sushi Rolls
 • (2001)

 • Comedy
  Drama
 • Director: Mototsugu Watanabe
 • Writer: Haruka Namiji
 • HD 4K

Starring
 • Terumi Minami
  Kyôko Kazama
  Shûetsu Tôkaichi
  Motoshi Imano
  Yukijiro Hotaru
  Yumika Hayashi
  Ken'ichi Tajima