• Horror
 • Director: Satoshi Torao
 • Writer: Kenichi Takashima
Synopsis
Starring
More Like
 • Horror
 • Director: Satoshi Torao
 • Writer: Kenichi Takashima

 • Sora Aoi
  Ikki Funaki
  Jun'ichi Kawamoto
  Hideaki Mizuki
  Kazuyoshi Ozawa
  Shintaro Wada
  Yûken Yoshida

Watch Legend of Siren: Erotic Ghost
 • (2004)

 • Horror
 • Director: Satoshi Torao
 • Writer: Kenichi Takashima
 • HD 4K

Starring
 • Sora Aoi
  Ikki Funaki
  Jun'ichi Kawamoto
  Hideaki Mizuki
  Kazuyoshi Ozawa
  Shintaro Wada
  Yûken Yoshida