• Comedy
  Science Fiction
 • Rated:
 • Director: Katsuyuki Motohiro
 • Writer: Makoto Ueda
Synopsis
Starring
More Like
Summer Time Machine Blues is a 2005 Japanese film directed by Katsuyuki Motohiro. The film stars Eita as a member of a university science-fiction club, and Juri Ueno and Yoko Maki as part of the neighboring photography club.
 • Comedy
  Science Fiction
 • Rated:
 • Director: Katsuyuki Motohiro
 • Writer: Makoto Ueda

 • Eita
  Daijiro Kawaoka
  Juri Ueno
  Yko Maki
  Takeshi Masu
  Kuranosuke Sasaki
  Yoshiaki Yoza
  Munenori Nagano
  Tsuyoshi Muro
  Riki Honda
  Ichiro Mikami
  Kaoru Kusumi
  Taiyô Kawashita
  Taiyo Kawashita
  Yoko Maki

Watch Summer Time Machine Blues
 • (2005)

 • Comedy
  Science Fiction
 • Rated:
 • Director: Katsuyuki Motohiro
 • Writer: Makoto Ueda
 • HD 4K

Synopsis

Summer Time Machine Blues is a 2005 Japanese film directed by Katsuyuki Motohiro. The film stars Eita as a member of a university science-fiction club, and Juri Ueno and Yoko Maki as part of the neighboring photography club.

Starring
 • Eita
  Daijiro Kawaoka
  Juri Ueno
  Yko Maki
  Takeshi Masu
  Kuranosuke Sasaki
  Yoshiaki Yoza
  Munenori Nagano
  Tsuyoshi Muro
  Riki Honda
  Ichiro Mikami
  Kaoru Kusumi
  Taiyô Kawashita
  Taiyo Kawashita
  Yoko Maki