• Drama
 • Director: Kenta Hayashida
 • Writer: Kenta Hayashida
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
 • Director: Kenta Hayashida
 • Writer: Kenta Hayashida

 • Rika Nakamura
  Mika Nakamura
  Taiichi Hirabayashi
  Go Setoguchi
  Yutaka Oda
  Tsuyoshi Setoguchi

Watch The Burning
 • (2008)

 • Drama
 • Director: Kenta Hayashida
 • Writer: Kenta Hayashida
 • HD 4K

Starring
 • Rika Nakamura
  Mika Nakamura
  Taiichi Hirabayashi
  Go Setoguchi
  Yutaka Oda
  Tsuyoshi Setoguchi