• Comedy
  Fantasy
 • Director: Yasuo Furuhata
 • Writer: Jirô Asada, Toshimi Kokubo
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Fantasy
 • Director: Yasuo Furuhata
 • Writer: Jirô Asada, Toshimi Kokubo

 • Satoshi Tsumabuki
  Hidekazu Akai
  Teruyuki Kagawa
  Yûko Fueki
  Yosuke Eguchi
  Ei Morisako
  Mari Natsuki
  Toshiyuki Nishida
  Kuranosuke Sasaki
  Ryûta Satô
  Sawa Suzuki

Watch The Haunted Samurai
 • (2007)

 • Comedy
  Fantasy
 • Director: Yasuo Furuhata
 • Writer: Jirô Asada, Toshimi Kokubo
 • HD 4K

Starring
 • Satoshi Tsumabuki
  Hidekazu Akai
  Teruyuki Kagawa
  Yûko Fueki
  Yosuke Eguchi
  Ei Morisako
  Mari Natsuki
  Toshiyuki Nishida
  Kuranosuke Sasaki
  Ryûta Satô
  Sawa Suzuki