• Drama
  Historical Drama
  History
  War
 • Rated: 14A
 • Director: Masaki Kobayashi, Kazue Hirataka
 • Writer: Masaki Kobayashi, Zenz Matsuyama
Synopsis
Starring
More Like
Kaji does his best to help his men avoid death during WWII.
 • Drama
  Historical Drama
  History
  War
 • Rated: 14A
 • Director: Masaki Kobayashi, Kazue Hirataka
 • Writer: Masaki Kobayashi, Zenz Matsuyama

 • Tatsuya Nakadai
  Michiyo Aratama
  Minoru Chiaki
  Izumi Hara
  Kaneko Iwasaki
  Kokinji Katsura
  Yusuke Kawazu
  Hideo Kidokoro
  Mayumi Kurata
  Michio Minami
  Taketoshi Naito
  Keiji Sada
  Kei Sat

Watch The Human Condition 2: The Road to Eternity
 • (1959)

 • Drama
  Historical Drama
  History
  War
 • Rated: 14A
 • Director: Masaki Kobayashi, Kazue Hirataka
 • Writer: Masaki Kobayashi, Zenz Matsuyama
 • HD 4K

Synopsis

Kaji does his best to help his men avoid death during WWII.

Starring
 • Tatsuya Nakadai
  Michiyo Aratama
  Minoru Chiaki
  Izumi Hara
  Kaneko Iwasaki
  Kokinji Katsura
  Yusuke Kawazu
  Hideo Kidokoro
  Mayumi Kurata
  Michio Minami
  Taketoshi Naito
  Keiji Sada
  Kei Sat