• Drama
  Horror
  Mystery Suspense
 • Director: Kon Ichikawa
 • Writer: Shinya Hidaka, Kon Ichikawa, Norio Osada
Synopsis
Starring
More Like
The Inugami Family is a 1976 Japanese film directed by Kon Ichikawa. Ichikawa would remake the film in 2006 as The Inugamis.
 • Drama
  Horror
  Mystery Suspense
 • Director: Kon Ichikawa
 • Writer: Shinya Hidaka, Kon Ichikawa, Norio Osada

 • Kôji Ishizaka
  Yoko Shimada
  Teruhiko Aoi
  Mieko Takamine
  Miki Sanjo
  Akira Kawaguchi
  Takeo Chii
  Hisashi Kawaguchi
  Akiji Kobayashi
  Noboru Mitani
  Minoru Terada
  Kazunaga Tsuji
  Hiroya Morita
  Hatomi Nishina
  Hideji ôtaki

Watch The Inugami Family
 • (1976)

 • Drama
  Horror
  Mystery Suspense
 • Director: Kon Ichikawa
 • Writer: Shinya Hidaka, Kon Ichikawa, Norio Osada
 • HD 4K

Synopsis

The Inugami Family is a 1976 Japanese film directed by Kon Ichikawa. Ichikawa would remake the film in 2006 as The Inugamis.

Starring
 • Kôji Ishizaka
  Yoko Shimada
  Teruhiko Aoi
  Mieko Takamine
  Miki Sanjo
  Akira Kawaguchi
  Takeo Chii
  Hisashi Kawaguchi
  Akiji Kobayashi
  Noboru Mitani
  Minoru Terada
  Kazunaga Tsuji
  Hiroya Morita
  Hatomi Nishina
  Hideji ôtaki