• Drama
 • Director: Mikio Naruse
 • Writer: Toshirô Ide, Zenzô Matsuyama
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
 • Director: Mikio Naruse
 • Writer: Toshirô Ide, Zenzô Matsuyama

 • Hideko Takamine
  Chikage Awashima
  Masayuki Mori
  Tatsuya Nakadai
  Yuriko Hoshi
  Kumi Mizuno
  Keiko Awaji
  Chôko Iida
  Yatsuko Tan'ami
  Chieko Nakakita
  Chieko Seki
  Murasaki Fujima
  Natsuko Kahara
  Reiko Niimura
  Hisao Toake

Watch Poignant Story
 • (1961)

 • Drama
 • Director: Mikio Naruse
 • Writer: Toshirô Ide, Zenzô Matsuyama
 • HD 4K

Starring
 • Hideko Takamine
  Chikage Awashima
  Masayuki Mori
  Tatsuya Nakadai
  Yuriko Hoshi
  Kumi Mizuno
  Keiko Awaji
  Chôko Iida
  Yatsuko Tan'ami
  Chieko Nakakita
  Chieko Seki
  Murasaki Fujima
  Natsuko Kahara
  Reiko Niimura
  Hisao Toake