• Science Fiction
 • Director: Yu Irie
 • Writer: Yu Irie, Tomohiro Maekawa
Synopsis
Starring
More Like
 • Science Fiction
 • Director: Yu Irie
 • Writer: Yu Irie, Tomohiro Maekawa

 • Ryunosuke Kamiki
  Mugi Kadowaki
  Yûki Furukawa
  Toshiki Ayata
  Kôki Mizuta
  Kazuya Takahashi
  Yôko Moriguchi
  Jun Murakami
  Yûko Nakamura
  Shingo Tsurumi
  Kanji Furutachi
  Kôji Seki

Watch The Sun
 • (2016)

 • Science Fiction
 • Director: Yu Irie
 • Writer: Yu Irie, Tomohiro Maekawa
 • HD 4K

Starring
 • Ryunosuke Kamiki
  Mugi Kadowaki
  Yûki Furukawa
  Toshiki Ayata
  Kôki Mizuta
  Kazuya Takahashi
  Yôko Moriguchi
  Jun Murakami
  Yûko Nakamura
  Shingo Tsurumi
  Kanji Furutachi
  Kôji Seki