• Drama
 • Director: Keisuke Kinoshita
 • Writer: Keisuke Kinoshita
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
 • Director: Keisuke Kinoshita
 • Writer: Keisuke Kinoshita

 • Go Kato
  Junko Mihara
  Tatsuya Okamoto
  Tomisaburo Wakayama
  Kaneko Iwasaki
  Kunitaro Kawarazaki
  Hiroyuki Nagato
  Tomoko Naraoka
  Takahiro Tamura
  Kazuko Yoshiyuki
  Tomoko Saitô
  Seiya Nakano

Watch The Young Rebels
 • (1980)

 • Drama
 • Director: Keisuke Kinoshita
 • Writer: Keisuke Kinoshita
 • HD 4K

Starring
 • Go Kato
  Junko Mihara
  Tatsuya Okamoto
  Tomisaburo Wakayama
  Kaneko Iwasaki
  Kunitaro Kawarazaki
  Hiroyuki Nagato
  Tomoko Naraoka
  Takahiro Tamura
  Kazuko Yoshiyuki
  Tomoko Saitô
  Seiya Nakano