• Drama
  War
 • Director: Tarô Hyûgaji
 • Writer: Takuya Nishioka, Akiyuki Nosaka
Synopsis
Starring
More Like
 • Drama
  War
 • Director: Tarô Hyûgaji
 • Writer: Takuya Nishioka, Akiyuki Nosaka

 • Reo Yoshitake
  Rina Hatakeyama
  Keiko Matsuzaka
  Seiko Matsuda
  Hiromi Chino
  Jun Etô
  Kazuki Hagiwara
  Yoshio Harada
  Chizuru Ikewaki
  Hiroyuki Nagato
  Maika Suzuki
  Katsuaki Takahashi
  Risa Taniuchi
  Yukiko Yabe
  Sô Yamanaka

Watch Tombstone of the Fireflies
 • (2008)

 • Drama
  War
 • Director: Tarô Hyûgaji
 • Writer: Takuya Nishioka, Akiyuki Nosaka
 • HD 4K

Starring
 • Reo Yoshitake
  Rina Hatakeyama
  Keiko Matsuzaka
  Seiko Matsuda
  Hiromi Chino
  Jun Etô
  Kazuki Hagiwara
  Yoshio Harada
  Chizuru Ikewaki
  Hiroyuki Nagato
  Maika Suzuki
  Katsuaki Takahashi
  Risa Taniuchi
  Yukiko Yabe
  Sô Yamanaka