• Action
  Action Adventure
  Adventure
  Drama
  History
 • Director: Yoshimitsu Morita
 • Writer: Akira Kurosawa, Ryûzô Kikushima, Hideo Oguni
Synopsis
Starring
More Like
 • Action
  Action Adventure
  Adventure
  Drama
  History
 • Director: Yoshimitsu Morita
 • Writer: Akira Kurosawa, Ryûzô Kikushima, Hideo Oguni

 • Yûji Oda
  Tsuyoshi Hayashi
  Ken'ichi Matsuyama
  Makoto Fujita
  Shin'yû Fujiwara
  Ichitaro
  Yoshihiro Kasuya
  Morio Kazama
  Nenji Kobayashi
  Yukichi Kobayashi
  Miyuki Komagata
  Chisato Morishita
  Eri Murakawa
  Michita Nagatsuka
  Tamao Nakamura

Watch Tsubaki Sanjûrô
 • (2007)

 • Action
  Action Adventure
  Adventure
  Drama
  History
 • Director: Yoshimitsu Morita
 • Writer: Akira Kurosawa, Ryûzô Kikushima, Hideo Oguni
 • HD 4K

Starring
 • Yûji Oda
  Tsuyoshi Hayashi
  Ken'ichi Matsuyama
  Makoto Fujita
  Shin'yû Fujiwara
  Ichitaro
  Yoshihiro Kasuya
  Morio Kazama
  Nenji Kobayashi
  Yukichi Kobayashi
  Miyuki Komagata
  Chisato Morishita
  Eri Murakawa
  Michita Nagatsuka
  Tamao Nakamura