• Drama
 • Rated:
 • Director: Masahiro Kobayashi
 • Writer: Masahiro Kobayashi
Synopsis
Starring
More Like
After giving his late mother a makeshift funeral, a teen (Yuto Kobayashi) goes in search of his absentee father (Masahiro Kobayashi).
 • Drama
 • Rated:
 • Director: Masahiro Kobayashi
 • Writer: Masahiro Kobayashi

 • Yuto Kobayashi
  Chinatsu Eguchi
  Masahiro Kobayashi
  Sanae Miyata
  Yoshihiro Okamura
  Tokio Emoto
  Bengaru
  Makiko Watanabe
  Ryûzô Tanaka
  Kazue Tsunogae
  Yukiyoshi Ozawa
  Megumi Yokoyama
  Masahiro Kiyota
  Ryôsuke Suzuki

Watch Wakaranai: Where Are You?
 • (2009)

 • Drama
 • Rated:
 • Director: Masahiro Kobayashi
 • Writer: Masahiro Kobayashi
 • HD 4K

Synopsis

After giving his late mother a makeshift funeral, a teen (Yuto Kobayashi) goes in search of his absentee father (Masahiro Kobayashi).

Starring
 • Yuto Kobayashi
  Chinatsu Eguchi
  Masahiro Kobayashi
  Sanae Miyata
  Yoshihiro Okamura
  Tokio Emoto
  Bengaru
  Makiko Watanabe
  Ryûzô Tanaka
  Kazue Tsunogae
  Yukiyoshi Ozawa
  Megumi Yokoyama
  Masahiro Kiyota
  Ryôsuke Suzuki