• Comedy
  Drama
  Romance
 • Director: Ryuichi Hiroki
 • Writer: Yukiko Manabe, Ayuko Hatta
Synopsis
Starring
More Like
 • Comedy
  Drama
  Romance
 • Director: Ryuichi Hiroki
 • Writer: Yukiko Manabe, Ayuko Hatta

 • Fumi Nikaido
  Kento Yamazaki
  Nobuyuki Suzuki
  Mugi Kadowaki
  Ryusei Yokohama
  Elaiza Ikeda
  Tina Tamashiro
  Ryo Yoshizawa
  Nanao
  Riria
  Rena Takeda
  Riria Baba
  Yûki Yamada

Watch Wolf Girl and Black Prince
 • (2016)

 • Comedy
  Drama
  Romance
 • Director: Ryuichi Hiroki
 • Writer: Yukiko Manabe, Ayuko Hatta
 • HD 4K

Starring
 • Fumi Nikaido
  Kento Yamazaki
  Nobuyuki Suzuki
  Mugi Kadowaki
  Ryusei Yokohama
  Elaiza Ikeda
  Tina Tamashiro
  Ryo Yoshizawa
  Nanao
  Riria
  Rena Takeda
  Riria Baba
  Yûki Yamada