• Comedy
  Romance
 • Rated:
 • Director: Georgy Daneliya
 • Writer: Gennady Shpalikov
Synopsis
Starring
More Like
Young men wander around Moscow as a last hurrah before a wedding.
 • Comedy
  Romance
 • Rated:
 • Director: Georgy Daneliya
 • Writer: Gennady Shpalikov

 • Nikita Mikhalkov
  Aleksej Loktev
  Galina Polskikh
  Evgeniy Steblov
  Arina Aleinikova
  Lyubov Sokolova
  Irina Miroshnichenko
  Vladimir Basov
  Lev Durov

Watch Walking the Streets of Moscow
 • (1964)

 • Comedy
  Romance
 • Rated:
 • Director: Georgy Daneliya
 • Writer: Gennady Shpalikov
 • HD 4K

Synopsis

Young men wander around Moscow as a last hurrah before a wedding.

Starring
 • Nikita Mikhalkov
  Aleksej Loktev
  Galina Polskikh
  Evgeniy Steblov
  Arina Aleinikova
  Lyubov Sokolova
  Irina Miroshnichenko
  Vladimir Basov
  Lev Durov