• Drama
 • Rated: 15,M,13+
 • Director: Ivan I. Tverdovskiy, Ivan I. Tverdovsky
 • Writer: Ivan I. Tverdovskiy, Ivan I. Tverdovsky
Synopsis
Starring
More Like
Middle-aged zoo worker Natasha lives with her mother in a small coastal town. She feels stuck in a life that holds no surprises, until one day she grows a tail.
 • Drama
 • Rated: 15,M,13+
 • Director: Ivan I. Tverdovskiy, Ivan I. Tverdovsky
 • Writer: Ivan I. Tverdovskiy, Ivan I. Tverdovsky

 • Masha Tokareva
  Natalya Pavlenkova
  Aleksandr Gorchilin
  Irina Chipizhenko
  Aleksandr Nekhoroshikh
  Dmitriy Groshev
  Olga Ergina
  Zhanetta Demikhova
  Yuriy Vnukov
  Nina Sviridova
  Tatiana Palchak
  Yulia Pimkina
  Valentina Popova
  Nelly Vasilyeva
  Anastasiya Baklanova

Watch Zoology
 • (2016)

 • Drama
 • Rated: 15,M,13+
 • Director: Ivan I. Tverdovskiy, Ivan I. Tverdovsky
 • Writer: Ivan I. Tverdovskiy, Ivan I. Tverdovsky

Synopsis

Middle-aged zoo worker Natasha lives with her mother in a small coastal town. She feels stuck in a life that holds no surprises, until one day she grows a tail.

Starring
 • Masha Tokareva
  Natalya Pavlenkova
  Aleksandr Gorchilin
  Irina Chipizhenko
  Aleksandr Nekhoroshikh
  Dmitriy Groshev
  Olga Ergina
  Zhanetta Demikhova
  Yuriy Vnukov
  Nina Sviridova
  Tatiana Palchak
  Yulia Pimkina
  Valentina Popova
  Nelly Vasilyeva
  Anastasiya Baklanova